צור קשר  

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.  

לידיעת המתכננים: בודקת הבקשות להיתרים, סמאח זועבי, תעדר באופן זמני מקבלת הקהל בימי שני עד לתאריך 1/8/16. סמאח תקבל מתכננים בימי חמישי בבוקר בתאום מראש בדואר אלקטרוני samah@emekyizrael.org.il 

 

212 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.