צור קשר  

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.  

הודעה על סגירת משרדי הוועדה לקהל
החל מיום ראשון 21.8.2016 ועד ליום שלישי 30.8.2016
יהיו משרדי הוועדה סגורים לקבלת קהל.
עובדי הוועדה ייערכו לעבודה במערכת הרישוי הזמין בתקופה זו, בהתאם להוראות החוק.
במקרים דחופים ניתן לשלוח הודעות בדואר האלקטרוני דרך אתר הוועדה.
תודה על ההבנה וקיץ נעים 

לידיעת המתכננים

החל מתאריך 1.8.2016 לא יתקבלו בוועדה בקשות להיתרים אלא אם נעשות הפעולות המקדימות הבאות:

  1. הגשת בקשה למידע תכנוני במערכת המקוונת "רישוי זמין".
  2. הגשת בקשה בצרוף המידע במערכת הרישוי הזמין.

הוועדה תמשיך לקבל גרמושקות (עותק אחד) בתיקים וורודים במקביל לעבודה במערכת המקוונת.

בתודה ובהצלחה לכולנו !
צוות יזרעאלים


 

212 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.