14143

אחוזת ברק- הרחבה

14144

אחוזת ברק-הרחבה

14145
14146

עין דור- הרחבה

14149

עין דור- הרחבה

14151

יפעת- מוזיאון

14156

מכללת עמק יזרעאל

14155

יפעת- מוזיאון

14152

יפעת- מוזיאון

14153

יפעת מוזיאון

14154

יפעת מוזיאון

14157

עין דור

ברוכים הבאים לאתר הוועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים"

 

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה יזרעאלים הינה וועדה עצמאית החל מיום 09.02.2017 ועד ליום 09.02.2020 על פי סעיף 31 א' לחוק התכנון והבנייה

ניתן לצפות בכתב ההסמכה- לחץ כאן

 

  

 

 

חדשות

  • פגיעה בפרטיות כתוצאה מפרסום היתרי הבנייה

    בעל עניין במקרקעין שחושש שפרסום ההיתר עלול לפגוע בפרטיותו, בסוד מסחרי, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה רשאי להגיש למהנדס הוועדה בקשה מנומקת כדי שאותו היתר לא יפורסם, החלטת המהנדס תינתן תוך 15 ימים. כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לחיסיון, לא יוצגו ההיתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט ולא יהיו פתוחים לעיון הציבור.

  • פרוייקט ייעודי קרקע

    בימים אלו אנו קולטים את ייעודי הקרקע של מועצה אזורית מגידו ניתן לעיין בכל ייעודי הקרקע שנלקטו עד כה במערכת הgis

  • העדרויות עובדי וועדה

    רומאיכה סיבוני בחופשה בתאריכים 23.12.2019- 2.1.2020

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית בלבד.