בקשה לצורך רישום זכויות


* חובה לבחור את סוג הבקשה להעברה/רישום זכויות

בקשה לרישום או העברת זכויות

  • חוזה חכירה או חוזה פיתוח או נסח טאבו מעודכן לחצי שנה

חשוב לציין כי אישורי תשלום שיגיעו ללא מסמכים נלווים שנדרשו בסעיפים הנ"ל לא יטופלו

הוועדה לא מכבדת כרטיסי אשראי מסוג דיינרס

להזמנת אישור לטאבו ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:


* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

בעלי עניין:

פרטי מזמין האישור/המוכר


פרטי מבקש הבקשה

פרטי המוכר זהים לפרטי מבקש הבקשה.


פרטי הקונה

האם קיים חוזה חכירה / פיתוח?

 כן
 לא

ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: dwf, png , jpg , gif , pdf , docx , doc , jpeg, xls, xlsx