תאור עבודת המחלקה

התכנון המקומי עירוני / כפרי עוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של הישוב, במטרה לשפר את איכות החיים, לקדם את מעמדה העסקי והתרבותי וליצור מקומות בהם אנשים יאהבו לגור, לעבוד ולבלות - מקומות חיוניים שיעודדו יצירתיות וחדשנות.

התכנון מתבצע על פי מידרג של תכניות:

תכנון ברמה הארצית - כולל את תכניות המתאר הארציות הנערכות על ידי מינהל התכנון של משרד הפנים.

תכנון ברמה המחוזית - כולל את תכניות המתאר המחוזיות והמדיניות המחוזית הנערכות על ידי לשכת התכנון מחוז צפון של משרד הפנים.

תכנון ברמה המקומית - כולל את התכנית הכוללנית, תכנית מתאר ישובית, תכניות אב ומסמכי מדיניות, תכניות מפורטות ועוד.

תפקידי המחלקה

 • ייזום, ליווי וטיפול שוטף בתכנון המתארי על כל היבטיו:
  • תכניות מתאר
  • תכניות בנין עיר מפורטות
  • תכניות בינוי ותשתיות

 • אישורים לטאבו

 • היטלי השבחה

 • תביעות פיצויים לפי סעיף 197 (ירידת ערך)

 • תשריטי איחוד וחלוקה

בודקת תוכניות רוסיטה טוגר, טלפון 04-6520788, rosita@eyz.org.il