צור קשר  

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

סגירת משרדי הוועדה יזרעאלים  לרגל העברה

בשעה טובה, עוברים משרדי הוועדה יזרעאלים למשכנם החדש
במתחם המועצה האזורית עמק יזרעאל.

לצורך העברה והתארגנות יהיו משרדינו סגורים
מיום ה' 4.5.2017 עד יום ה' 11.5.2017.

נחזור לשרת אתכם במשרדים החדשים  החל מיום ראשון, 14.5.2017

 

לנוחיותכם, ניתן לשלם תשלומי ועדה באתר האיטרנט,

דפי מידע, דרישות תשלום, אישורים לטאבו


22/03/2017 - הנחיות מרחביות לקיבות מגידו ביעוד מגורים ב'


לידיעת המתכננים

החל מתאריך 1.8.2016 לא יתקבלו בוועדה בקשות להיתרים אלא אם נעשות הפעולות המקדימות הבאות:

  1. הגשת בקשה למידע תכנוני במערכת המקוונת "רישוי זמין".
  2. הגשת בקשה בצרוף המידע במערכת הרישוי הזמין.

הוועדה תמשיך לקבל גרמושקות (עותק אחד) בתיקים וורודים במקביל לעבודה במערכת המקוונת.

בתודה ובהצלחה לכולנו !
    צוות יזרעאלים


 

212 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.