דבר מהנדסת הוועדה

מרחב תכנון יזרעאלים כולל בתחומו פסיפס ייחודי של שטחים פתוחים, כפרים מסוגים שונים, אזורי תעסוקה ושטחים לשימור,

ומגלם בחובו מורשת היסטורית של ההתיישבות, חקלאות וצירי דרכים עתיקות לצד תשתיות לאומיות מתחדשות.

הוועדה המקומית, שאחראית על ניהול התכנון במרחב, שואפת לתת מענה למגמות הפיתוח והשינוי של הכפר הישראלי במאה ה-21,

לצד שמירה על ייחודם של השטחים הפתוחים והעיבוד החקלאי.

ברוח זו, עוסקת הוועדה, מעבר למילוי התפקידים הקבועים לה בחוק התכנון והבנייה, בייזום תכניות שיש בהן עניין לציבור,

כמו תכניות לתעסוקה לא חקלאית במושבים ותכנית לשימור אתרי מורשת.

בנוסף, אנו שוקדים לשפר את הליכי הרישוי וקידום התכניות לצורך מתן מענה יעיל וידידותי יותר לתושב.

הוועדה המקומית קיבלה הסמכה בחודש ינואר 2014, וכוועדה עצמאית יש לה סמכויות נרחבות יותר בהפקדת תכניות.

הרפורמה בחוק התכנון והבניה, שנכנסה לתוקפה בחודש אוגוסט 2014, נועדה להאיץ הליכי התכנון והרישוי, להפוך אותם

שקופים לתושב ולמתכנן, ולמקצע את עבודת הוועדות המקומיות.

אנו גאים להימנות על הוועדות הראשונות המטמיעות את הליכי הרפורמה, ומכניסים בימים אלו שיפורים רחבי היקף

במערכת המחשוב והמידע של הוועדה. כמו כן, קולטת הוועדה השנה עוד עובדים, לצורך התמקצעות העבודה ושיפור השירות לציבור.

נשמח לעמוד אתכם בקשר באמצעות אתר זה.בברכה,

אורית כהן, אדריכלית

מהנדסת הוועדה