צור קשר  
בקשה לאישור לטאבו / לרישום מקרקעין

להנחיות להגשת בקשה להעברה בטאבו לחץ כאן

לאיתור גוש חלקה ניתן להיכנס לאתר GOVMAP לחץ כאן
כתובת הנכס:
שם יישוב:  
רחוב:    
מספר בית:    
מקרקעי הנכס:
*גוש        
*חלקה  
 
מגרש  
בעלי עניין:
* שם המבקש     
* שם מזמין האישור     
פרטי המבקש:
*מס. טלפון    
מס. נייד  
* מייל        
* כתובת ושם למשלוח דואר      
*מהות הבקשה  
 
בחר קובץ לשליחה: