עדכונים

 • מיגון בתי מגורים

  לאור מבצע "שומר החומות", קיבלה הוועדה פניות רבות של תושבים לעניין קידום בקשות להיתר לצורך הסדרת מיגון בבתי מגורים ללא מיגון.

  הוועדה רואה חשיבות גדולה בהוספת מיגון לבתים קיימים ובקשות מסוג זה יקודמו בהליך רישוי בדרך מצומצמת.

  מצורף בזאת התנאים לאישור בקשות להיתר בניה שיוגשו לצורך מיגון (מיגונית – מרחב מוגן דירתי יביל או מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי בתחום קווי בניין :

   

  1. תשריט מדידה מעודכן לשנה אחרונה של המגרש.

   

  1. בקשה למידע תכנוני מחוץ למערכת – יופק ידנית לצורך קידום הבקשה.

   

  1. תוגש בקשה ידנית ובמקביל במערכת רישוי זמין (בה ניתן יהיה להכניס

  את בקשת המידע מחוץ למערכת).

   

         4. תנאים לאישור הבקשה :

   • חישובים סטטיים + הצהרת מהנדס
   • אישור פיקוד העורף
   • חוזה עם מעבדה לבדיקת בטון ואטימות ממ"ד
   • חוזה עם אתר לפינוי פסולת מוכרז
   • הצהרת לעבודה עם קבלן רשום
   • פטור מאישור רשות מקרקעי ישראל מותנה בכך ששטח המרחב המוגן הינו מזערי- 9 מ"ר נטו

  לפרטים ויצירת קשר בנושא קידום הבקשות להיתר בנושאי מיגון :

  יש לפנות לסגן ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

  ויו"ר ועדת המשנה יזרעאלים :  שי יזרעאלי  052/2846391

   

   

   

   

   

   

   

   

   

מידע כללי

ברוכים הבאים לאתר הוועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים"

 

אין קבלת קהל ביזרעאלים

ניתן ליצור קשר במייל או בטלפון לפי הפרטים המופיעים תחת טלפונים ויצירת קשר

 

חדשות

 • אישור תחילת עבודות

  החל מתאריך 21.01.2020 כל היתר שהופק נדרש בטפסים לאישור תחילת עבודות- חל איסור עבודה בשטח ללא קבלת אישור תחילת עבודות לחץ כאן להנחיות וטפסים

 • סקר עבירות בנייה

  לעיונכם הודעה בדבר סקר עבירות בנייה לצפייה

 • חוק העבירות המינהליות

  לעיונכם תיקון לחוק העבירות המינהליות לצפייה

 • פגיעה בפרטיות כתוצאה מפרסום היתרי הבנייה

  בעל עניין במקרקעין שחושש שפרסום ההיתר עלול לפגוע בפרטיותו, בסוד מסחרי, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה רשאי להגיש למהנדס הוועדה בקשה מנומקת כדי שאותו היתר לא יפורסם, החלטת המהנדס תינתן תוך 15 ימים. כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לחיסיון, לא יוצגו ההיתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט ולא יהיו פתוחים לעיון הציבור.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית בלבד.