עדכונים

 • הנחיות מרחביות בדבר קמיני עץ

  לצפיה בהנחיות לחץ כאן

 • עבודות אשר פטורות מהגשת תיק מידע להיתר

  יש לעיין ברשימה הבאה לחץ כאן

מידע כללי

ברוכים הבאים לאתר הוועדה "יזרעאלים"

 

 

מתאריך 19.10.2022 חוזרים לקבלת קהל בימי רביעי בין השעות 8:00 ל- 12:00 בתיאום מראש

 

מכרז עבור שמאי וועדה לעיון במכרז לחץ כאן

 

חדשות

 • מסמך מדיניות ביחס לתא שטח 1000 (תשריט ג/15290) / תא שטח 32 (תשריט 254-0353623) באזור התעשיה אלון תבור :

  בישיבת מליאת הוועדה המקומית מס' 2023001 מיום 31/1/2023 אושר

  מסמך מדיניות ביחס לתא שטח 1000 (תשריט ג/15290) / תא שטח 32 (תשריט 254-0353623) באזור התעשיה אלון תבור :

   

  מדיניות הועדה הינה כדלקמן :

  הועדה המקומית תחייב בקומת הכניסה (קרקע) של המבנה/מבנים) את כל השימושים כדלקמן (דהיינו קומת הקרקע תכלול את כל השימושים המפורטים):

  1. מסעדה/מסעדות (דהיינו בתי אוכל עם מקומות ישיבה) בשטח (מצטבר לכלל המסעדות יחד) שלא יפחת מ - 300 מ"ר
  2. בית קפה/בתי קפה בשטח שלא יפחת  מ 200 מ"ר. (מצטבר לכלל המסעדות)  
  3. דוכני מזון מהיר בשטח שלא יפחת מ- 300 מ"ר (מצטבר לכלל הדוכנים יחד).
  4. חנות נוחות בשטח שלא יעלה על 300 מ"ר.
  5. שטחים מסחריים אחרים.
  6. כל השימושים בסעיפים 1-5 ישרתו ויהיו פתוחים לקהל הרחב ועובדי פארק התעשיה.
  7. תכנית הבינוי שצריכה להיות מוגשת כתנאי להיתר בניה תסמן במפורש ולפי שימושים את כל השימושים בקומת הקרקע, לפי כל שימוש באופן ספציפי.
  8. כל השימושים בסעיף 1-5 יהיו נגישים ומונגשים כחוק לקהל הרחב באופן נוח ויהיו נצפים באופן בולט מהרחוב.
  9. הוועדה המקומית מוסמכת לדון ולאשר שינויים בתמהיל השימושים וזאת במידה והשתכנעה כי השינוי המבוקש יינתן מענה ראוי לצרכי עובדי ומבקרי פארק התעשייה בהקשר של שרותי מזון וחנות נוחות.

 • עדכון תעריפי אגרות מידע

  לידיעתכם קיים עדכון בתעריפי אגרות המידע:

  חלקה ראשונה/מגרש- 204 ש"ח 

  2 חלקות צמודות/מגרשים- 327 ש"ח

  כל חלקה/מגרש נוסף באותו גוש - 102 ש"ח 

  בעת תשלום עבור נחלות בבקשות למידע להיתר/מידע כללי/מידע לרשות מקרקעי ישראל יש לשלם עבור מגרש המגורים בלבד תעריף 204 ש"ח- אם קיימים מספר גושים וחלקות יש לציין רק אחד.

  אגרות עבור שיוך דירות מחושבת על פי ההסבר לחץ כאן

 • סקר עבירות בנייה

  לעיונכם הודעה בדבר סקר עבירות בנייה לצפייה

 • חוק העבירות המינהליות

  לעיונכם תיקון לחוק העבירות המינהליות לצפייה

 • פגיעה בפרטיות כתוצאה מפרסום היתרי הבנייה

  בעל עניין במקרקעין שחושש שפרסום ההיתר עלול לפגוע בפרטיותו, בסוד מסחרי, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה רשאי להגיש למהנדס הוועדה בקשה מנומקת כדי שאותו היתר לא יפורסם, החלטת המהנדס תינתן תוך 15 ימים. כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לחיסיון, לא יוצגו ההיתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט ולא יהיו פתוחים לעיון הציבור.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית בלבד.