עדכונים

 • שנה טובה

  לכל תושבי מרחב תכנון  "יזרעאלים" מאחלים לכם שפע של בריאות, הצלחה, פיתוח ובנייה שתהיה השנה ברוכה ומוצלחת.

   

  מאחלים שי יזרעאלי יו"ר הוועדה וסגן ראש המועצה

  אורית כהן מהנדסת הוועדה

  וכלל עובדי הוועדה

 • הנחיות מרחביות בדבר קמיני עץ

  לצפיה בהנחיות לחץ כאן

מידע כללי

ברוכים הבאים לאתר הוועדה "יזרעאלים"

 

 

מתאריך 19.10.2022 חוזרים לקבלת קהל בימי רביעי בין השעות 8:00 ל- 12:00 בתיאום מראש

 

 

הוועדה תהיה סגורה לרגל החגים בתאריכים הבאים:

יום ראשון 25.9 עד יום שלישי 27.9 – ראש השנה

יום שלישי 4.10 ויום רביעי 5.10  – יום כיפור

יום ראשון 9.10 עד יום שני 17.10 – סוכות

חדשות

 • עדכון תעריפי אגרות מידע

  לידיעתכם קיים עדכון בתעריפי אגרות המידע:

  חלקה ראשונה/מגרש- 204 ש"ח 

  2 חלקות צמודות/מגרשים- 327 ש"ח

  כל חלקה/מגרש נוסף באותו גוש - 102 ש"ח 

  בעת תשלום עבור נחלות בבקשות למידע להיתר/מידע כללי/מידע לרשות מקרקעי ישראל יש לשלם עבור מגרש המגורים בלבד תעריף 204 ש"ח- אם קיימים מספר גושים וחלקות יש לציין רק אחד.

  אגרות עבור שיוך דירות מחושבת על פי ההסבר לחץ כאן

 • אישור תחילת עבודות

  החל מתאריך 21.01.2020 כל היתר שהופק נדרש בטפסים לאישור תחילת עבודות- חל איסור עבודה בשטח ללא קבלת אישור תחילת עבודות לחץ כאן להנחיות וטפסים

 • סקר עבירות בנייה

  לעיונכם הודעה בדבר סקר עבירות בנייה לצפייה

 • חוק העבירות המינהליות

  לעיונכם תיקון לחוק העבירות המינהליות לצפייה

 • פגיעה בפרטיות כתוצאה מפרסום היתרי הבנייה

  בעל עניין במקרקעין שחושש שפרסום ההיתר עלול לפגוע בפרטיותו, בסוד מסחרי, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה רשאי להגיש למהנדס הוועדה בקשה מנומקת כדי שאותו היתר לא יפורסם, החלטת המהנדס תינתן תוך 15 ימים. כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לחיסיון, לא יוצגו ההיתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט ולא יהיו פתוחים לעיון הציבור.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית בלבד.