עדכון גוש וחלקה

*חובה לבחור את סוג המידע


המידע יימסר תוך 30 ימי עבודה והינו כללי בלבד שלא ישמש לצורך מידע במערכת רישוי זמין.
הוועדה לא מכבדת כרטיסי אשראי מסוג דיינרס

 

*חלקה צמודה יש לסמן כן רק בשטח חקלאי פתוח*

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס
      
יש לסמן "כן" רק בשטח חקלאי פתוח, במגרשים/נחלות יש להזין את אחת החלקות בלבד
טבלת גושים חלקות
  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע:

פרטי מזמין דף המידע
העלאת קבצים