מיגון בהליך מקוצר

 • מיגון בתי מגורים

  לאור מבצע "שומר החומות", קיבלה הוועדה פניות רבות של תושבים לעניין קידום בקשות להיתר לצורך הסדרת מיגון בבתי מגורים ללא מיגון.

  הוועדה רואה חשיבות גדולה בהוספת מיגון לבתים קיימים ובקשות מסוג זה יקודמו בהליך רישוי בדרך מצומצמת.

  מצורף בזאת התנאים לאישור בקשות להיתר בניה שיוגשו לצורך מיגון (מיגונית – מרחב מוגן דירתי יביל או מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי בתחום קווי בניין :

   

  1. תשריט מדידה מעודכן לשנה אחרונה של המגרש.

   

  1. בקשה למידע תכנוני מחוץ למערכת – יופק ידנית לצורך קידום הבקשה.

   

  1. תוגש בקשה ידנית ובמקביל במערכת רישוי זמין (בה ניתן יהיה להכניס

  את בקשת המידע מחוץ למערכת).

   

  1. תנאים לאישור הבקשה :
  • חישובים סטטיים + הצהרת מהנדס
  • אישור פיקוד העורף
  • חוזה עם מעבדה לבדיקת בטון ואטימות ממ"ד
  • חוזה עם אתר לפינוי פסולת מוכרז
  • הצהרת לעבודה עם קבלן רשום
  • פטור מאישור רשות מקרקעי ישראל מותנה בכך ששטח המרחב המוגן הינו מזערי- 9 מ"ר נטו

 

לפרטים ויצירת קשר בנושא קידום הבקשות להיתר בנושאי מיגון :

יש לפנות לסגן ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

ויו"ר ועדת המשנה יזרעאלים :  שי יזרעאלי  052/2846391