דבר יו"ר הוועדה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה יזרעאלים פועלת מכח סעיף 19 (א)(1) בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965. 
הוועדה כוללת את המועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו ואת המועצות המקומיות זרזיר וכעביה טבאש חג'אג'רה. 
שטח הישובים של מרחב התכנון מגיע לכ- 530,000 דונם אוכלוסיית הישובים מונה כיום כ- 70,000 נפש.

הוועדה המקומית מטפלת בכל ההליכים הקשורים לתכנון ובניה, פיקוח ואכיפה במרחב התכנון באחריותה. 
אתר האינטרנט משמש כערוץ נגישות נוסף לתושבים ובעלי המקצוע, במטרה לשפר את השירות אשר הוועדה מספקת. 
באתר נמצא מידע שימושי רב, אשר מסייע לכלל הציבור. מפת הגעה לוועדה ושעות קבלת קהל, מפת מרחב התכנון של הוועדה, מידע בנושא גושים וחלקות ,הנחיות להגשת בקשה להיתר בנייה, הנחיות למתן הקלה ושימוש חורג, קבלת מידע תכנוני, ואת כל הטפסים והתצהירים הדרושים להוצאת היתר בניה ועוד.

מהנדסת הוועדה, צוות העובדים ואנוכי ממשיכים לפעול לשיפור מתמיד של השירות לאזרח ולמחויבות ליעדים אשר הצבנו לעצמנו כחלק בלתי נפרד מייעול התהליכים המתקיימים בוועדה.


נשמח לקבל את הערותיכם למידע המוצג באתר.

בברכה, 
שי יזרעאלי
יו"ר ועדת יזרעאלים