תאריכים לישיבות מליאות וועדה וחברי וועדה לשנת 2022

לנוחיותכם מפורסמים תאריכי הישיבות- בכל מקרה של שינוי נפרסם את התאריך העדכני באתר:

16.3.2022      

13.4.2022      

18.5.2022      

22.6.2022      

26.7.2022      

23.8.2022      

20.9.2022      

25.10.2022     

22.11.2022     

27.12.2022     

 

שימו לב, הישיבות בחצי השנה הראשונה של השנה יתקיימו בימי רביעי. מחודש אוגוסט נחזור לישיבות בימי שלישי.

רשימת חברי וועדה ומליאה